Suport en la comunicació. Nova edició

Isbn fisíc: 9788417872816
Isbn ll.media: 978-84-18843-03-7

>> Comprar
>> Veure més
Teleassistència. Nova edició

Isbn fisíc: 9788417872830
Isbn ll.media: 978-84-18843-05-1

>> Comprar
>> Veure més
English for social and health carers. New edition

Isbn fisíc: 9788417872311
Isbn ll.media: 978-84-17872-52-6

>> Comprar
>> Veure més
Atenció i suport psicosocial

Isbn fisíc: 9788417872441
Isbn ll.media: 978-84-17872-65-6

>> Comprar
>> Veure més
Destreses Socials

Isbn fisíc: 9788417144982
Isbn ll.media: 978-84-17872-15-1

>> Comprar
>> Veure més
Suport domiciliari

Isbn fisíc: 9788417872052
Isbn ll.media: 978-84-17872-22-9

>> Comprar
>> Veure més
Atenció sanitària

Isbn fisíc: 9788417144531
Isbn ll.media: 978-84-17144-67-8

>> Comprar
>> Veure més
Atenció higiènica

Isbn fisíc: 9788417144517
Isbn ll.media: 978-84-17144-85-2

>> Comprar
>> Veure més
Primers auxilis

Isbn fisíc: 9788417144968
Isbn ll.media: 978-84-17872-12-0

>> Comprar
>> Veure més
Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Isbn fisíc: 9788417144579
Isbn ll.media: 978-84-17144-71-5

>> Comprar
>> Veure més
Característiques i necessitats de persones en situació de dependència

Isbn fisíc: 9788417144555
Isbn ll.media: 978-84-17144-69-2

>> Comprar
>> Veure més
FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Isbn fisíc: 9788416415724
Isbn ll.media: 978-84-17144-28-9

>> Comprar
>> Veure més
Suport a la comunicació

Isbn fisíc: 9788415309352
Isbn ll.media: 978-84-17144-37-1

>> Veure més