Atenció i suport psicosocial
Annexos
Fes clic al botó per veure els
documents disponibles
Títol

Atenció i suport psicosocial

Autors
M. E. Díaz, M. J.Tello
Isbn fisíc
9788417872441
Isbn llibre media
9788417872656
Taula de continguts

   UF 1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social.

     NF 1. Motivació i aprenentatge en l'atenció psicosocial.
     NF 2. Tècniques de modificació de conducta.
     NF 3. L'aprenentatge d'habilitats i hàbits d'autonomia personal.
     NF 4. Entrenament en habilitats d'autonomia personal.
     NF 5. Estratègies de reestructuració ambiental.

    UF 2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones.

      NF 6. Funcions cognitives i trastorns psíquics en persones en situació de dependència.
      NF 7. Tècniques de manteniment i rehabilitació de les funcions cognitives.
      NF 8. Intervenció en trastorns psíquics: tècniques cognitives i tècniques de relaxació.

      UF 3. Suport en el desenvolupament de les relacions socials.

        NF 9. Valoració de la competència social.
        NF 10. Entrenament en habilitats socials.
        NF13. Recursos d'informació per als cuidadors i cuidadores no formals.

        UF 4. Suport en l'animació grupal.

          NF 11. Intervenció en l'oci i el temps lliure en persones en situació de dependència.
          NF12. Recursos i activitats d'oci i temps lliure.
APP
de Realitat
Augmentada
3.9 €
LLIBRE FISÍC
32,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
16,00 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
16,00 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.