Atenció i suport psicosocial
Annexos
Fes clic al botó per veure els
documents disponibles
Llibre físic
33,00 €
.
ISBN 9788417872441
Llibre media
18,00 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417872656
Extensió digital
4,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417872656
Curs Moodle
18,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Realitat Augmentada
3,90 €
APP de Realitat Augmentada disponible.
Títol

Atenció i suport psicosocial

Autors
M. E. Díaz, M. J.Tello
Isbn fisíc
9788417872441
Isbn llibre media
9788417872656
Taula de continguts

   UF 1. Suport en el desenvolupament dels hàbits d'autonomia personal i social.

     NF 1. Motivació i aprenentatge en l'atenció psicosocial.
     NF 2. Tècniques de modificació de conducta.
     NF 3. L'aprenentatge d'habilitats i hàbits d'autonomia personal.
     NF 4. Entrenament en habilitats d'autonomia personal.
     NF 5. Estratègies de reestructuració ambiental.

    UF 2. Suport en l'estimulació cognitiva de les persones.

      NF 6. Funcions cognitives i trastorns psíquics en persones en situació de dependència.
      NF 7. Tècniques de manteniment i rehabilitació de les funcions cognitives.
      NF 8. Intervenció en trastorns psíquics: tècniques cognitives i tècniques de relaxació.

      UF 3. Suport en el desenvolupament de les relacions socials.

        NF 9. Valoració de la competència social.
        NF 10. Entrenament en habilitats socials.
        NF13. Recursos d'informació per als cuidadors i cuidadores no formals.

        UF 4. Suport en l'animació grupal.

          NF 11. Intervenció en l'oci i el temps lliure en persones en situació de dependència.
          NF12. Recursos i activitats d'oci i temps lliure.
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.