FOL per a personal sanitari i sociosanitari
Títol

FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Autors
A.M. Maya; C. Garzón; J. Agràs; R.M. Villaró; L. Orteu
Isbn fisíc
9788416415724
Isbn llibre media
9788417144289
Taula de continguts

 UF 1. Incorporació al treball.
  NF1. Què vols ser quan siguis gran?
  NF2. Trobar feina.
  NF3. La relació laboral.
  NF4. El temps de treball i la seva retribució.
  NF5. La seguretat social.
  NF6. Equips de treball, negociació i resolució de conflictes.
  NF7. La participació a l'empresa.
UF 2. Prevenció de riscos laborals.
  NF8. Elements bàsics en la prevenció de riscos laborals.
  NF9. Els riscos de la feina en l'àmbit sanitari i sociosanitari.
  NF10. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.

LLIBRE FISÍC
29,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
14,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
14,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.