FOL per a personal sanitari i sociosanitari
Títol

FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Autors
A.M. Maya; C. Garzón; J. Agràs; R.M. Villaró; L. Orteu
Isbn fisíc
9788416415724
Isbn llibre media
978-84-17144-28-9
Taula de continguts

 UF 1. Incorporació al treball.
  NF1. Què vols ser quan siguis gran?
  NF2. Trobar feina.
  NF3. La relació laboral.
  NF4. El temps de treball i la seva retribució.
  NF5. La seguretat social.
  NF6. Equips de treball, negociació i resolució de conflictes.
  NF7. La participació a l'empresa.
UF 2. Prevenció de riscos laborals.
  NF8. Elements bàsics en la prevenció de riscos laborals.
  NF9. Els riscos de la feina en l'àmbit sanitari i sociosanitari.
  NF10. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.

LLIBRE FISÍC
29,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
14,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
14,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.