Destreses Socials
Títol

Destreses Socials

Autors
S. Castillo, D. M. Sánchez
Isbn fisíc
9788417144982
Isbn llibre media
9788417872151
Taula de continguts

   UF 1. Habilitats socials del professional

     1. Destreses socials en professionals d'atenció a la dependència
     2. Con podem millorar les nostres destreses socials?
     3. Gestió de conflictes i presa de decisions

    UF 2. Treball en equips

      4. Caracterització de grups.
      5. Tècniques d'intervenció en grups
      6. L'equip de treball
      7. Valoració de la pròpia competència social
APP
de Realitat
Augmentada
1.9 €
LLIBRE FISÍC
30,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
15,00 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
15,00 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.