Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
Títol

Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència

Autors
M. Sorribas
Isbn fisíc
9788417144579
Isbn llibre media
9788417144715
Taula de continguts
   NF 1. Context de l'atenció a persones en situació de dependència.
   NF 2. Les i els professionals d'atenció a persones en situació de dependència.
   NF 3. Edificis, espais i productes destinats a persones en situació de dependència.
   NF 4. La planificació de la intervenció en persones en situació de dependència.
   NF 5. Execució de la intervenció: protocols i registres.
   NF 6. Execució de la intervenció de l'entorn residencial.
   NF 7. Planificació, gestió i documentació del centre assistencial.
APP
de Realitat
Augmentada
1.9 €
LLIBRE FISÍC
31,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
14,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
14,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.