CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

SSCS0108
Atenció sociosanitària
a persones al domicili

Inclou accés a la nostra PLATAFORMA
DE RECURSOS MULTIMÈDIA
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

SSCS0208
Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials

Inclou accés a la nostra PLATAFORMA
DE RECURSOS MULTIMÈDIA