Apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Nueva edición

Isbn fisíc: 9788417872724
Isbn ll.media: 978-84-17872-94-6

>> Comprar
>> Veure més
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo. Nueva edición

Isbn fisíc: 9788417872748
Isbn ll.media: 978-84-17872-96-0

>> Comprar
>> Veure més
Teleemergencias. Nueva edición

Isbn fisíc: 9788417872755
Isbn ll.media: 978-84-17872-97-7

>> Comprar
>> Veure més
Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència. Nova edició

Isbn fisíc: 9788417872939
Isbn ll.media: 978-84-18843-15-0

>> Comprar
>> Veure més
Logística sanitaria en emergencias.

Isbn fisíc: 9788417872380
Isbn ll.media: 978-84-17872-59-5

>> Comprar
>> Veure més
Planes de emergencia y dispositivos de riesgos previsibles.

Isbn fisíc: 9788417872403
Isbn ll.media: 978-84-17872-61-8

>> Comprar
>> Veure més
Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia.

Isbn fisíc: 9788417872397
Isbn ll.media: 978-84-17872-60-1

>> Comprar
>> Veure més
English for emergency medical technicians

Isbn fisíc: 9788417872328
Isbn ll.media: 978-84-17872-53-3

>> Comprar
>> Veure més
Evacuación y traslado de pacientes

Isbn fisíc: 9788417872069
Isbn ll.media: 978-84-17872-23-6

>> Comprar
>> Veure més
Dotación sanitaria

Isbn fisíc: 9788417872076
Isbn ll.media: 978-84-17872-24-3

>> Comprar
>> Veure més
Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Isbn fisíc: 9788417872014
Isbn ll.media: 978-84-17872-18-2

>> Comprar
>> Veure més
FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Isbn fisíc: 9788416415724
Isbn ll.media: 978-84-17144-28-9

>> Comprar
>> Veure més
Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

Isbn fisíc: 9788496334960
Isbn ll.media: 978-84-16415-93-9

>> Veure més
Suport psicològic en situacions d'emergència

Isbn fisíc: 9788416415106
Isbn ll.media: 978-84-17144-41-8

>> Veure més
Logística sanitària en emergències

Isbn fisíc: 9788416415113
Isbn ll.media: 978-84-17144-39-5

>> Comprar
>> Veure més
Teleemergències

Isbn fisíc: 9788416415083
Isbn ll.media: 978-84-17144-42-5

>> Comprar
>> Veure més
Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles

Isbn fisíc: 9788416415090
Isbn ll.media: 978-84-17144-40-1

>> Comprar
>> Veure més
Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo

Isbn fisíc: 9788496334953
Isbn ll.media: 978-84-16415-96-0

>> Veure més