Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Annexos
Fes clic al botó per veure els
documents disponibles
Títol

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788417872014
Isbn llibre media
9788417872182
Taula de continguts

   UF 1. L’organització del cos humà

     1. Organització del cos humà
     2.L’estudi del cos humà

   UF 2. Salut i malaltia

     3. L’estudi de la malaltia

   UF 3. El moviment i la percepció

     4. El sistema nerviós
     5. L’aparell locomotor

   UF 4. L’organització i la distribució de la sang

     6. L’aparell cardiovascular
     7. L’aparell respiratori

   UF 5. El metabolisme i l’excreciól

     8. L’aparell digestiu
     9. L’aparell urinari

   UF 6. La regulació interna i la seva relació amb l’exterior

     10. El sistema endocrí
     11. L’aparell genital
     12. El sistema immunitari
APP
de Realitat
Augmentada
2.9 €
LLIBRE FISÍC
32,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
16,00 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
16,00 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.