Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Títol

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788417872014
Isbn llibre media
978-84-17872-18-2
Taula de continguts

   UF 1. L’organització del cos humà

     1. Organització del cos humà
     2.L’estudi del cos humà

   UF 2. Salut i malaltia

     3. L’estudi de la malaltia

   UF 3. El moviment i la percepció

     4. El sistema nerviós
     5. L’aparell locomotor

   UF 4. L’organització i la distribució de la sang

     6. L’aparell cardiovascular
     7. L’aparell respiratori

   UF 5. El metabolisme i l’excreciól

     8. L’aparell digestiu
     9. L’aparell urinari

   UF 6. La regulació interna i la seva relació amb l’exterior

     10. El sistema endocrí
     11. L’aparell genital
     12. El sistema immunitari
APP
de Realitat
Augmentada
2.9 €
LLIBRE FISÍC
32,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
16,00 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
16,00 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.