Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
Títol

Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles

Autors
E. Aguayo, C. Ferreres
Isbn fisíc
9788416415090
Isbn llibre media
9788417144401
Taula de continguts

UF1. Plans d'emergència.

NF 1. Els plans d’emergències.

NF 2. Els mapes de risc.

NF 3. Els mitjans i els recursos.

NF 4. Mesures preventives, d’intervenció i rehabilitació.

NF 5. Activació i implantació del pla d’emergències.

NF 6. Estructura formal dels plans d’emergències.

UF 2. Dispositius de riscos previsibles.

NF 7. Els dispositius de riscos previsibles.

NF 8. Fase de disseny d’un DRP: estudis previs.

NF 9. Fase de disseny d’un DRP: planificació operativa.
NF 10. Les fases d'execució i desactivació d'un DRP.

LLIBRE FISÍC
28,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
14,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
14,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.