Logística sanitària en emergències
Títol

Logística sanitària en emergències

Autors
M. Ortiz, E. Aguayo, M. Tomàs
Isbn fisíc
9788416415113
Isbn llibre media
9788417144395
Taula de continguts

Unitat formativa 1

Desplegaments en emergències.

NF1. Les catàstrofes i els sistemes

d’emergències .

NF2. La resposta davant.

d’un desastre.

NF3. El desplegament sanitari.

Unitat formativa 2

Materials, subministraments

i comunicació

NF4. El control de

subministraments

NF5. La gestió de residus

NF6. La recuperació de cadàvers .

NF7. Les comunicacions. 

Unitat formativa 3

Coordinació d’evacuacions

NF8. L’evacuació de les víctimes.

 

LLIBRE FISÍC
28,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
14,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
14,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.