Primers auxilis
Annexos
Fes clic al botó per veure els
documents disponibles
Evaluación de muestra
Unidad de muestra
Llibre físic
31,00 €
.
ISBN 9788417144968
Llibre media
17,50 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417872120
Extensió digital
4,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417872120
Curs Moodle
16,50 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Realitat Augmentada
2,90 €
APP de Realitat Augmentada disponible.
Descripció
En el següent módul trobaràs continguts i recursos educatius sobre els recursos i trasllat d’accidentats, la valoració inicial de l’assistència en una urgencia, l’avaluació de l’estat de la víctima, l’aplicació de procediments d’immobilització i mobilització, el suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors, l’aplicació de tècniques de suport vital bàsic i desfibril·lació externa, l’atenció sanitària d’urgència, els primers auxilis en lesions causades per traumatismes físics, els primers auxilis en lesions causades per agents químics i biològics, els primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent, el suport psicològic en primers auxilis.
Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788417144968
Isbn llibre media
9788417872120
Taula de continguts

   UF 1. Recursos i trasllat d’accidentats

     1. Valoració inicial de l’assistència en una urgència
     2. L’avaluació de l’estat de la víctima
     3. Aplicació de procediments d’immobilització i mobilització

   UF 2. Suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors

     4. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic i desfibril·lació externa

   UF 3. Atenció sanitària d’urgència

     5. Primers auxilis en lesions causades per traumatismes físics
     6. Primers auxilis en lesions causades per agents químics i biològics
     7. Primers auxilis en patologia orgànica d’urgència i en part imminent
     8. Suport psicològic en primers auxilis
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.