Biologia molecular i citogenètica. Nova edició.

Isbn: 9788418843389

>> Comprar
>> Veure més
Tècniques generals de laboratori. Nova edició.

Isbn: 9788418843402

>> Veure més
Fisiopatologia general. Nova edició.

Isbn: 9788418843426

>> Comprar
>> Veure més
Gestión de muestras biológicas

Isbn fisíc: 9788416415014
Isbn ll.media: 9788416415557

>> Comprar
>> Veure més