Dispensació de productes farmacèutics. Nova edició

Isbn fisíc: 9788417872779
Isbn ll.media: 978-84-17872-99-1

>> Comprar
>> Veure més
Formulació magistral. Nova edició

Isbn fisíc: 9788417872793
Isbn ll.media: 978-84-18843-01-3

>> Comprar
>> Veure més
English for pharmacy assistants

Isbn fisíc: 9788417872502
Isbn ll.media: 978-84-17872-71-7

>> Comprar
>> Veure més
Oficina de farmàcia

Isbn fisíc: 9788417872496
Isbn ll.media: 978-84-17872-70-0

>> Comprar
>> Veure més
Dispensació de productes parafarmacèutics

Isbn fisíc: 9788415309468
Isbn ll.media: 978-84-17144-44-9

>> Comprar
>> Veure més
Primers auxilis

Isbn fisíc: 9788417144968
Isbn ll.media: 978-84-17872-12-0

>> Comprar
>> Veure més
Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Isbn fisíc: 9788417872014
Isbn ll.media: 978-84-17872-18-2

>> Comprar
>> Veure més
FOL per a personal sanitari i sociosanitari

Isbn fisíc: 9788416415724
Isbn ll.media: 978-84-17144-28-9

>> Comprar
>> Veure més
Operacions bàsiques de laboratori

Isbn fisíc: 9788415309727
Isbn ll.media: 978-84-17144-47-0

>> Comprar
>> Veure més
Disposició i venda de productes

Isbn fisíc: 9788415309925
Isbn ll.media: 978-84-17144-49-4

>> Comprar
>> Veure més
Promoció de la salut

Isbn fisíc: 9788415309703
Isbn ll.media: 978-84-17144-48-7

>> Comprar
>> Veure més
Dispensació de productes farmacèutics

Isbn fisíc: 9788415309444
Isbn ll.media: 978-84-17144-43-2

>> Veure més
Formulació magistral

Isbn fisíc: 9788415309482
Isbn ll.media: 978-84-17144-45-6

>> Veure més