Promoció de la salut. Nova edició
Títol

Promoció de la salut. Nova edició

Autors
P. Giménez, M. Tordera, F. Pacheco, S. Díaz
Isbn
9788418843365
Taula de continguts

UF 1. Educació per a la salut
         NF 1. Salut i malaltia
         NF 2. L'educació per a la salut
         NF 3. Programes d'higiene
         NF 4. Programes ralacionats amb medicaments i drogues

UF 2. Controls analítics
         NF 5. Els procés analític
         NF 6. Principals controls analítics

UF 3. Comunicació amb l'usuari i col·laboració en el consell farmacèutic
         NF 7. La promoció de la salut en l'atenció farmacèutica
         NF 8. Suport psicològic en determinades situacions
         NF 9. Suport psicològic a persones malaltes

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.