Operacions bàsiques de laboratori. Nova edició.
Llibre físic
33,00 €
Inclou accés a la plataforma de RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843341
Llibre media
18,00 €
Contingut digital complet i interactiu. Inclou l'accés a RECURSOS MULTIMÈDIA.
ISBN 9788418843709
Extensió digital
4,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843709
Curs Moodle
18,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa. Inclou l'accés a RECURSOS MULTIMÈDIA.
Recursos multimèdia
14,00 €
Accés a la nostra plataforma de RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts..
Títol

Operacions bàsiques de laboratori. Nova edició.

Autors
F. Simón, M.I. Lorenzo, F. Gómez-Aguado, B. Hernández
Isbn fisíc
9788418843341
Isbn llibre media
9788418843709
Taula de continguts

UF 1. Material i instruments de laboratori
         NF 1. Les operaciones bàsiques de laboratori
         NF 2. L' Utillatge de laboratori
         NF 3. Mesurament de massa i volum
         NF 4. Neteja i manteniment de l'utillatge

UF 2. Preparació de dissolucions
         NF 5. Les substàncies químiques
         NF 6. Les dissolucions

UF 3. Separació de mescles de substàncies
         NF 7. Tècniques mecàniques de separació
         NF 8. Tècniques difusionales de separació

UF 4. Identificació de substàncies
         NF 9. Identificació i caracterització de substàncies

UF 5. Presa de mostres
         NF 10. Les mostres

Annex. Nomenclatura química

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.