Operacions bàsiques de laboratori. Nova edició.
Títol

Operacions bàsiques de laboratori. Nova edició.

Autors
F. Simón, M.I. Lorenzo, F. Gómez-Aguado, B. Hernández
Isbn
9788418843341
Taula de continguts

UF 1. Material i instruments de laboratori
         NF 1. La feina al laboratori
         NF 2. Els materials i productes de laboratori
         NF 3. Neteja i manteniment del material de laboratori

UF 2. Preparació de dissolucions
         NF 4. Mescles i dissolucions
         NF 5. Preparació de dissolucions

UF 3. Separació de mescles de substàncies
         NF 6. Separació de mescles: mètodes mecànics
         NF 7. Separació de mescles: mètodes difusionals

UF 4. Identificació de substàncies
         NF 8. Identificació i caracterització de substàncies

UF 5. Presa de mostres
         NF 9. Toma de mostres

Annex. Formulació

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.