Dispensació de productes parafarmacèutics. Nova edició
Llibre físic
33,00 €
Inclou accés a la plataforma de RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843303
Recursos multimèdia
14,00 €
Accés a la nostra plataforma de RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts..
Títol

Dispensació de productes parafarmacèutics. Nova edició

Autors
B. Hernández, E. Martínez
Isbn
9788418843303
Taula de continguts

UF 1. Parafarmàcia.
        NF1. La parafarmacia

UF 2. Dermofarmàcia
         NF 2. La pell i els productes de cosmètica facial
         NF 3. Productes de cosmètica corporal
         NF 4. Productes de cosmètica capil·lar i per eliminar el pèl corporal
         NF 5. Productes per a la higiene bucodental

UF 3. Dietètica.
         NF 6. Nutrició i alimentació
         NF 7. Productes alimentaris

UF 4. Biocides
         NF 8. Productes biocides

UF 5. Productes sanitaris
         NF 9. Productes sanitaris

UF 6. Productes ortopèdics
         NF 10. Productes ortoprotètics i oculars

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.