Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Itinerari personal per a l'ocupabilitat I
AVALUACIÓ DE MOSTRA
UNITAT DE MOSTRA

Llibre físic
21,00 €
Inclou la llicència digital del Llibre Media.
ISBN 9788419780317

Llicència Digital
14,00 €
Llibre Media complet i interactiu a la nostra PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA..
ISBN 9788419780485
Pack
paper i digital
Integra al llibre físic tot el potencial de la nostra PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA.
Descripció
Seguint els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, trobaràs en aquest llibre continguts sobre l'ocupabilitat i el mercat de treball, la prevenció de riscos laborals, els riscos i danys laborals associats al sector productiu, la gestió de la prevenció de riscos laborals, la relació laboral i els contractes de treball, la retribució pel treball i les prestacions laborals, l'itinerari personal per a la inserció i l'aprenentatge autònom i ocupabilitat.
Autors
M. P. Rosado, L. Orteu
Isbn fisíc
9788419780317
Isbn llibre media
9788419780485
Taula de continguts


1. Ocupabilitat i mercat laboral

2. La prevenció de riscos laborals

3. Riscos i danys laborals associats al sector productiu

4. Gestió de la prevenció de riscos laborals

5. La relació laboral i els contractes de treball

6. La retribució per la feina i prestacions laborals

7. Itinerari personal per a la inserció

8. Aprenentatge autònom i ocupabilitat

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.