Tècniques generals de laboratori. Nova edició.
Títol

Tècniques generals de laboratori. Nova edició.

Autors
F. Simón, M. I. Lorenzo, F. Gómez-Aguado, B. Hernández
Isbn
9788418843402
Taula de continguts

UF 1 Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies
         NF 1. La feina al laboratori
         NF 2. Els materials i productes de laboratori
         NF 3. Les dissolucions
         NF 4. Tècniques potenciomètriques
         NF 5. Tècniques de separació

UF 2. Tècniques de microscòpia i digitalització d'imatges

         NF 6. Tècniques de microscòpia i fotogràfiques

UF 3. Control de qualitat al laboratori
         NF 7. Valoració tècnica i gestió de qualitat

UF 3. Control de qualitat al laboratori

    Annex 1. Mesuraments
    Annex 2. Formulació
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.