Biologia molecular i citogenètica. Nova edició.
Llibre físic
35,00 €
Inclou accés a la plataforma de RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843389
Recursos multimèdia
14,50 €
Accés a la nostra plataforma de RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts..
Títol

Biologia molecular i citogenètica. Nova edició.

Autors
F. Gómez-Aguado, M.I. Lorenzo, F. Simón, B. Hernández
Isbn
9788418843389
Taula de continguts

UF 2. Tècniques de biologia molecular
         NF 1. Laboratoris de biologia molecular i citogenètica
         NF 2. Àcids nucleics i enzims associats
         NF 3. Extracció i purificació d'àcids nucleics
         NF 4. Hibridació d'àcids nucleics
         NF 5. Tècniques d'hibridació
         NF 6. Les tècniques de PCR
         NF 7. Clonació d'àcids nucleics
         NF 8. Mètodes de seqüenciació d'àcids nucleics
         NF 9. Aplicació de les tècniques de biologia molecular en medicina forense

UF 1. Citogenètica i tècniques d'hibridació
         NF 10. Cultius cel·lulars
         NF 11. Principis bàsics de citogenètica
         NF 12. Citogenètica humana i anàlisi cromosòmica

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.