Suport a la intervenció educativa. Nova edició.
Llibre físic
33,00 €
Inclou accés a la plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843235
Llibre media
18,00 €
Contingut digital complet i interactiu. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
ISBN 9788418843594
Extensió digital
5,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843594
Curs Moodle
18,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
Reptes i recursos
13,00 €
Accés a la nostra plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts.
Títol

Suport a la intervenció educativa. Nova edició.

Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788418843235
Isbn llibre media
9788418843594
Taula de continguts

UF 1. Suport a la intervenció educativa.
         NF 1 El context de la intervenció educativa
         NF 2. L'atenció a la diversitat
         NF 3. La intervenció educativa amb alumnat amb NESE
         NF4. Desenvolupament d'activitats de suport a la intervenció educativa
         NF 5. L'avaluació de la intervenció educativa.

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.