Promoció de l'autonomia personal. Nova edició.
Títol

Promoció de l'autonomia personal. Nova edició.

Autors
M. E. Díaz
Isbn
9788418843273
Taula de continguts

UF1. Entrenament d'habilitats d'autonomia personal i social.
         NF1. Promoció de l'autonomia personal
         NF2. L'aprenentatge de les HAPS en persones en situació de vulnerabilitat
         NF3. Els programes d'entrenament en HAPS
         NF4. Tècniques de modificació de la conducta

UF2. Intervenció en les activitats de la vida diària.
         NF5. Intervenció en les activitats de la vida diària

UF3. Intervenció en l'adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.
         NF6. Intervenció en l'adquisició de competències de mobilitat i orientación

UF4. Entrenament i adquisició de les habilitats socials.
         NF7. Entrenament i adquisició de les habilitats socials

UF5 Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.
         NF8. Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.