Context de la intervenció social
Llibre físic
31,00 €
.
ISBN 9788416415281
Llibre media
16,00 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144098
Extensió digital
3,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144098
Curs Moodle
16,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Títol

Context de la intervenció social

Autors
N. Sánchez, C. Camps, M. A. Román
Isbn fisíc
9788416415281
Isbn llibre media
9788417144098
Taula de continguts

UF1. Marc de la intervenció social.
        NF1. Processos d'integració i exclusió social.
        NF2. Àmbits d'inclusió social.
        NF3. El marc històric, legal i administratiu de l'acció social.
UF2. Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.
         NF4. Persones amb diversitat funcional
         NF5. Les persones amb trastorns mentals.
         NF6. Les persones drogodependents o amb altres addiccions.
UF3. Necessitats de les persones en situació de risc social d'infants i adolescents, violència masclista i violència familiar.
         NF7. Famílies en situació de risc social.
         NF8. Maltractament i desprotecció en l'entorn familiar.
         NF9. Recursos d'atenció a famílies, menors, dones i gent gran en risc social.
UF4. Necessitats de les persones en situació de risc social d´infants i adolescents, violència masclista i violència familiar..
          NF10. Persones en risc d'exclusió social i discriminació a causa del lloc de procedència, ètnia o cultura.
          NF11. Persones en risc d'exclusió social i discriminació per raó de sexe.   

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.