Atenció a les unitats de convivència. Nova edició.
Llibre físic
34,00 €
Inclou accés a la plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843259
Llibre media
19,00 €
Contingut digital complet i interactiu. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
ISBN 9788418843617
Extensió digital
5,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843617
Curs Moodle
19,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
Reptes i recursos
14,00 €
Accés a la nostra plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts.
Títol

Atenció a les unitats de convivència. Nova edició.

Autors
C. Villuendas, M.Sorribas
Isbn fisíc
9788418843259
Isbn llibre media
9788418843617
Taula de continguts

UF 1. Intervenció en famílies.
         NF 1. La família com a unitat de convivència fonamental
         NF 2. Organització de la intervenció amb famílies
         NF 3. Intervenció amb famílies

UF 2. Projectes d'intervenció en unitats de convivència.
         NF 4. Les unitats de convivència generades per la societat
         NF 5. Intervenció en unitats de convivència

UF 3. Gestió de la unitat de convivència.
         NF 6. La gestió en la unitat familiar i convivencial

UF 4. Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
         NF 7. Intervenció en violència domèstica

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.