Atenció a les unitats de convivència. Nova edició.
Títol

Atenció a les unitats de convivència. Nova edició.

Autors
C. Villuendas, M.Sorribas
Isbn
9788418843259
Taula de continguts

UF 1. Intervenció en famílies.
         NF 1. La família com a unitat de convivència fonamental
         NF 2. Organització de la intervenció amb famílies
         NF 3. Intervenció amb famílies

UF 2. Projectes d'intervenció en unitats de convivència.
         NF 4. Unitats de convivencia
         NF 5. Intervenció en unitats de convivència

UF 3. Gestió de la unitat de convivència.
         NF 6. La gestió en la unitat familiar i convivencial

UF 4. Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
         NF 7. Intervenció en violència domèstica

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.