Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. Nova edició.
Llibre físic
33,00 €
Inclou accés a la plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843211
Llibre media
18,00 €
Contingut digital complet i interactiu. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
ISBN 9788418843570
Extensió digital
5,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843570
Curs Moodle
18,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
Reptes i recursos
13,00 €
Accés a la nostra plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts.
Títol

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. Nova edició.

Autors
M.Sorribas, A. García
Isbn fisíc
9788418843211
Isbn llibre media
9788418843570
Taula de continguts

UF 1. Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
         NF1. La infancia, una etapa susceptible de protecció
         NF2. Intervenció en situacions de risc i maltractament infantil
         NF 3. Intervenció amb menors en situació de risc greu o desemparament

UF 2. Intervenció socioeducativa amb famílies
         NF4. Organització de la intervenció amb famílies
         NF5. Intervenció amb famílies des de l'escola infantil
         NF6. Intervenció amb famílies en situació de vulnerabilitat

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.