Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. Nova edició.
Títol

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. Nova edició.

Autors
A. García, M.Sorribas
Isbn
9788418843211
Taula de continguts

UF 1. Intervenció socioeducativa amb menors
         NF1. La infancia
         NF2. Intervenció en situacions de risc i maltractament infantil
         NF 3. Intervenció amb menors en situació de desemparament

UF 2. Intervenció socioeducativa amb famílies
         NF4. La família com a unitat de convivència fonamental
         NF5. Intervenció amb famílies des de l'escola infantil
         NF6. Intervenció amb famílies en risc social

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.