FOL per a educació infantil
Llibre físic
30,00 €
.
ISBN 9788416415700
Llibre media
15,50 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144296
Extensió digital
3,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144296
Curs Moodle
15,50 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Títol

FOL per a educació infantil

Autors
L. Orteu; A.M. Maya;C.Garzón; J.Agrás;R.M.Villaró
Isbn fisíc
9788416415700
Isbn llibre media
9788417144296
Taula de continguts

 UF 1. Incorporació al treball.
  NF1. Què vols ser quan siguis gran?
  NF2. Trobar feina.
  NF3. La relació laboral.
  NF4. El temps de treball i la seva retribució.
  NF5. La seguretat social.
  NF6. Equips de treball, negociació i resolució de conflictes.
  NF7. La participació a l'empresa.
UF 2. Prevenció de riscos laborals.
  NF8. Elements bàsics en la prevenció de riscos laborals.
  NF9. Els riscos a la feina en l'educació infantil.
  NF10. La gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa.

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.