Empresa i iniciativa emprenedora en l'àmbit de l'educació infantil
Llibre físic
30,00 €
.
ISBN 9788415309062
Llibre media
15,00 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144159
Extensió digital
3,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144159
Curs Moodle
15,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Títol

Empresa i iniciativa emprenedora en l'àmbit de l'educació infantil

Autors
R. Mª Villaró, A. Mª Maya, C. Garzón, D. Gutiérrez
Isbn fisíc
9788415309062
Isbn llibre media
9788417144159
Taula de continguts

UF1. Iniciativa emprenedora.

UF2. Funcionament i organizació de l'empresa.
UF3. L'empresa i el seu entorn.
UF4. Comptabilitat, finances i impostos.
UF5. Formes jurídiques i constitució de l'empresa.
UF6. El pla d'empresa.
UF7. La documentació bàsica comercial i contable.

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.