Didàctica de l'educació infantil. Nova edició.
Llibre físic
34,00 €
Inclou accés a la plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843198
Reptes i recursos
14,00 €
Accés a la nostra plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts.
Títol

Didàctica de l'educació infantil. Nova edició.

Autors
Altamar
Isbn
9788418843198
Taula de continguts

UF 1. Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.
         NF. 1. L'atenció a la primera infància
         NF 2. Bases psicopedagògiques de l'educació infantil
         NF. 3. Metodologies en educació infantil

UF 2. Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil.
         NF. 4. Recursos educatius en educació infantil

UF 3. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal.
         NF. 5. Organització de centres
         NF 6. El desenvolupament curricular
         NF 7. La programació en el desenvolupament curricular
         NF 8. L'avaluació en educació infantil

UF 4. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal.
         NF 9. Organització de la intervenció socioeducativa

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.