Didàctica de l'educació infantil
Annexos
Fes clic al botó per veure els
documents disponibles
Evaluación de muestra
Unidad de muestra
Llibre físic
34,00 €
Inclou accés a la plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843198
Llibre media
21,00 €
Contingut digital complet i interactiu. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
ISBN 9788418843556
Extensió digital
5,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843556
Curs Moodle
20,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa. Inclou l'accés a REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA.
Reptes i recursos
16,00 €
Accés a la nostra plataforma de REPTES i RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts.
Descripció
En el següent módul trobaràs continguts i recursos educatius sobre la contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys, l'atenció a la primera infancia, les bases psicopedagògiques de l'educació infantil, les metodologies en educació infantil, també sobre la planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil, els recursos educatius en educació infantil, el disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal, l’organització de centres, el desenvolupament curricular, la programació en el desenvolupament curricular, l'avaluació en educació infantil, finalment el disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal i l’organització de la intervenció socioeducativa.
Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788418843198
Isbn llibre media
9788418843556
Taula de continguts

UF 1. Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.
         NF. 1. L'atenció a la primera infància
         NF 2. Bases psicopedagògiques de l'educació infantil
         NF. 3. Metodologies en educació infantil

UF 2. Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil.
         NF. 4. Recursos educatius en educació infantil

UF 3. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formal.
         NF 5. Organització de centres
         NF 6. El desenvolupament curricular
         NF 7. La programació en el desenvolupament curricular
         NF 8. L'avaluació en educació infantil

UF 4. Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal.
         NF 9. Organització de la intervenció socioeducativa

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.