Activitats de temps de lleure
Títol

Activitats de temps de lleure

Autors
P. Figueras
Isbn fisíc
9788417872878
Isbn llibre media
9788418843099
Taula de continguts

UF 1. Activitats d'educació en el lleure
        NF 1. Projectant el temps de lleure
        NF 2. Activitats lúdiques
        NF 3. Activitats d'expressió

UF 2. Activitats i estades en el medi natural
        NF 4. Les activitats a la natura
        NF 5. La seguretat

LLIBRE FISÍC
26,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
13,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
13,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.