Activitats de temps de lleure
Títol

Activitats de temps de lleure

Autors
P. Figueras
Isbn fisíc
9788417872878
Isbn llibre media
978-84-18843-09-9
Taula de continguts

UF 1. Activitats d'educació en el lleure
        NF 1. Projectant el temps de lleure
        NF 2. Activitats lúdiques
        NF 3. Activitats d'expressió

UF 2. Activitats i estades en el medi natural
        NF 4. Les activitats a la natura
        NF 5. La seguretat

LLIBRE FISÍC
26,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
13,50 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
13,50 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.