English for Guides in the Natural Environment and Leisure Time
Llibre físic
30,00 €
Inclou accés a la plataforma de RECURSOS MULTIMEDIA.
ISBN 9788418843440
Recursos multimèdia
11,50 €
Accés a la nostra plataforma de RECURSOS MULTIMÈDIA. No inclou continguts..
Títol

English for Guides in the Natural Environment and Leisure Time

Autors
C. Prades, A. Hernández
Isbn
9788418843440
Taula de continguts

  1. First aid and aquatic rescue

  2. Horse riding

  3. Bicycle riding

  4. Ropes and caving activities

  5. Hiking

  6. Snow activities

  7. Attention to leisure groups

  8. Swimming

  9. Guidance in the natural aquatic environment

  10. Business

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.