Activitats de temps de lleure
Llibre físic
28,00 €
.
ISBN 9788417872878
Llibre media
14,50 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843099
Extensió digital
3,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788418843099
Curs Moodle
14,50 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Títol

Activitats de temps de lleure

Autors
P. Figueras
Isbn fisíc
9788417872878
Isbn llibre media
9788418843099
Taula de continguts

UF 1. Activitats d'educació en el lleure
        NF 1. Projectant el temps de lleure
        NF 2. Activitats lúdiques
        NF 3. Activitats d'expressió

UF 2. Activitats i estades en el medi natural
        NF 4. Les activitats a la natura
        NF 5. La seguretat

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.