Tècniques bàsiques d'infermeria, C3

Tècniques bàsiques d'infermeria, C3
AVALUACIÓ DE MOSTRA
UNITAT DE MOSTRA

Llibre físic
25,00 €
Inclou la llicència digital del Llibre Media.
ISBN 9788419780195

Llicència Digital
15,00 €
Llibre Media complet i interactiu a la nostra PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA..
ISBN 9788419780362
Pack
paper i digital
Integra al llibre físic tot el potencial de la nostra PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA.
Descripció
En aquest llibre per al crèdit 3 del Cicle Formatiu de Grau Mitjè trobaràs continguts sobre la coordinació de l’organisme: el sistema neuroendocrí i els sentitsl, l’aparell locomotor i la mobilitat, els suports a la mobilitat de les persones, la pell i l’atenció a les seves lesions, els suports a la higiene de la persona dependent i la necessitat de descansar i dormir.
Autors
Altamar
Isbn fisíc
9788419780195
Isbn llibre media
9788419780362
Taula de continguts


Benestar del pacient: Necessitats d’higiene, repòs i moviment

  1. La coordinació de l’organisme: el sistema neuroendocrí i els sentits
  2. L’aparell locomotor i la mobilitat
  3. Suports a la mobilitat de les persones
  4. La pell i l’atenció a les seves lesions
  5. Suports a la higiene de la persona dependent
  6. La necessitat de descansar i dormir
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.