Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
Títol

Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments

Autors
SAIA
Isbn fisíc
9788417872373
Isbn llibre media
9788417872588
Taula de continguts

  UF1. Manipulació d’aliments.

    NF1. La higiene alimentària.
    NF2. La contaminació dels aliments.
    NF3. Aplicació dels sistemes d'autocontrol
    NF4. Bones pràctiques d'higiene personal i manipulació d’aliments.
    NF5. Bones pràctiques de neteja, desinfecció i manteniment d’instal.lacions, equipaments i utensilis.
    NF6. Bones pràctiques en el control d’al·lergògens i altres substàncies que provoquen intolerància.

   UF2. Protecció del medi ambient.

     NF7. Bones pràctiques en la utilització dels recursos.
     NF8. Bones pràctiques en la gestió dels residus.
  APP
  de Realitat
  Augmentada
  2.9 €
  LLIBRE FISÍC
  29,00 €
  >> comprar
  >> Afegir
  LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
  14,50 €
  >> comprar
  LLICÈNCIA PEL CURS
  14,50 €
  >> comprar
  Material del professorat

  Per veure una mostra dels nostre materials,
  posis en contacte amb el nostre centre
  d’atenció al professorat.