English for auxiliary nursing care. CLASSBOOK

English for auxiliary nursing care. CLASSBOOK
AVALUACIÓ DE MOSTRA
UNITAT DE MOSTRA
Llibre físic
25,00 €
.
ISBN 9788419780324
Autors
A. Hernandez, C. Prades, P. Badia
Isbn
9788419780324
Taula de continguts
  1. National Healthcare System
  2. Care for dependent people
  3. Health promotion and psychological support
  4. Health promotion and psychological support
  5. Immobilisation and mobilisation
  6. Symptoms and vital signs
  7. Hygiene needs
  8. Dietetics and nutrition
  9. Oral and dental hygiene
  10. CPR and other first aid procedures


Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.