Inserció sociolaboral
Llibre físic
31,00 €
.
ISBN 9788416415847
Llibre media
16,00 €
Contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144319
Extensió digital
3,00 €
Afegeix el contingut digital complet i interactiu.
ISBN 9788417144319
Curs Moodle
16,00 €
Contingut digital complet si el teu centre utilitza plataforma educativa.
Títol

Inserció sociolaboral

Autors
V. Romero, S. Vidal, M. Juez
Isbn fisíc
9788416415847
Isbn llibre media
9788417144319
Taula de continguts

UF1. Context de la intervenció social.

           NF1. Caracterització del context de la inserció sociolaboral.

UF2. Entrenament en habilitats sociolaborals.

           NF2. Planificació de la intervenció en inserció laboral.

           NF3. Implementació seguiment i avaluació del procés d'inserció laboral.

           NF4. Col.lectius d'intervenció en inserció sociolaboral.

           NF5. Entrenament en habilitats sociolaborals.

UF3. Treball en suport.

          NF6. El treball amb suport.

 

 

Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.