Operacions bàsiques de laboratori
Títol

Operacions bàsiques de laboratori

Autors
S. Torralba, R. M. Gasol
Isbn fisíc
9788415309727
Isbn llibre media
9788417144470
Taula de continguts

UF1. Material i instruments de laboratori.

          NF1. Les operacions bàsiques de laboratori.

          NF2. L'utillatge de laboratori.

          NF3. Neteja i manteniment de l'utillatge. 

UF2. Preparació de dissolucions.

         NF4. Els productes de laboratori

         NF5. La preparació de dissolucions.

UF3. Separació de mescles de substàncies.

          NF6. La separació de mescles: mètodes mecànics.

          NF7. La separació de mescles: mètodes difusionals.

UF4. Identificació de substàncies.

           NF8. Identificació i caracterització de substàncies.

UF5. Presa de mostres.           

           NF9. Les mostres.

 

Annex:

Formulació.

 

Avaluació:

Conceptes bàsics.

Operacions bàsiques.

LLIBRE FISÍC
32,00 €
>> comprar
>> Afegir
LLICÈNCIA PER EL LLIBRE MEDIA
16,00 €
>> comprar
LLICÈNCIA PEL CURS
16,00 €
>> comprar
Material del professorat

Per veure una mostra dels nostre materials,
posis en contacte amb el nostre centre
d’atenció al professorat.